L'INSTITUT BELLVITGE ESTÀ D'ANIVERSARI

VISITEU LA PESTANYA BENVINGUDA.

dissabte, 8 d’abril del 2017

Instituto Nacional de Bachillerato N.3

Cal emmarcar la història del nostre institut dins d’una realitat de major entitat que és la pròpia del barri de Bellvitge. Sobretot els primers anys, que són els que ara tractarem, foren difícils per a tothom, pels veïns de l’Hospitalet i de Bellvitge en particular. Són els anys de l’anomenada Transició, després de la mort del dictador Franco. 

La pressió veïnal sobre les institucions polítiques forçaren la lenta creació de nous centres docents, sovint insuficients per a acollir tota la població en edat escolar. L’any 1973 predominava la població d’edats entre 21 a 35 anys, és a dir, parelles joves. La població escolar de Bellvitge comptava amb 3.917 alumnes de 6 a 13 anys i amb 1.259 de 14 a 16 anys. L’ajuntament de l’Hospitalet, presidit pel Sr. Capdevila, intentà frenar l’especulació immobiliària, sobretot al polígon de Bellvitge, prioritzant els serveis escolars amb la construcció d’escoles. Es publicà l’Informe del Secretariado de Coordinación para el Desarrollo – Secretariado Justicia y Paz sobre equipamientos, servicios colectivos i hábitat del barrio de Bellvitge, que en el seu capítol 2n sobre els equipaments col·lectius i els serveis, posà en evidència la manca de places escolars que es patia. Hi havia 14 centres d’E.G.B. a Bellvitge, la meitat eren escoles privades que acollien al 37% de l’alumnat i l’altre meitat, escoles públiques amb el 63% de la població escolar. La superpoblació a les aules públiques era molt més elevada que a la privada, en la qual s’arribaven a pagar fins a 800 pessetes de quota mensual. Només hi havia dos centres de batxillerat (amb 92 alumnes entre els 14 i 16 anys), un de privat i un religiós. L’informe acabava dient: 

Finalmente, anotemos que en materia de Enseñanza Media (Bachillerato superior) como mínimo debería abordarse la construcción de un instituto." (públic, entén)

Així doncs, el 1974 es planteja la construcció de l’institut de Bellvitge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada