L'INSTITUT BELLVITGE ESTÀ D'ANIVERSARI

VISITEU LA PESTANYA BENVINGUDA.

divendres, 14 d’abril del 2017

L'aula de dibuix del Batxillerat artístic.

La LOGSE, abreviatura de Llei Orgànica General del Sistema Educatiu, de 3 d'octubre de 1990, fou una llei educativa  promulgada pel govern de Felipe González i substituí la Llei General d'Educació de 1970.

Aquest nou sistema educatiu incorporava l'Ensenyament Secundari Obligatori, de 12 a 16 anys (ESO) que no va entrar en vigor fins al curs 1994-95,  i el nou batxillerat, de dos anys,  que presentava cinc modalitats: Arts, Tecnològic , Ciències socials, Ciències de la Salut i Humanitats. Cada una d'elles capacitava per a cursar diferents estudis universitaris, un cop superada la PAU, prova d'accés a la Universitat, més coneguda com selectivitat. Aquest batxillerat va començar a implantar-se a nivell general el curs 2000/1.

El nostre fou l'únic centre de l'Hospitalet on s'impartia la modalitat d'Arts i calia habilitar  una aula adient per a les assignatures de Dibuix artístic i Disseny. És aleshores que de dues aules de la segona planta se'n fa una de més àmplia on han fet les assignatures pròpies de la seva modalitat  totes les promocions que han estudiat amb nosaltres el batxillerat artístic.

En aquest plànol,  fet temps abans d'aquesta intervenció, s'aprecia com a la 2a planta les ales dreta i esquerra eren idèntiques amb dues aules  que eren les classes de 3r de BUP i COU. Ara les aules 18 i 19 constitueixen un únic espai.

També veiem que  l'aula que actualment és de PFI era el laboratori de Geologia, assignatura que s'impartia a l'anterior sistema educatiu.A la fotografia s'aprecien les columnes que separen les dues aules. En aquesta aula hi haurà aixeta i pica per rentar pinzells i espai suficient per emmagatzemar el material necessari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada